תמונות

משפתי. אשדוד רוצה לצרפו במקום אוחיון (אמיר לוי)