תמונות

וילון אנשים - הראל סקעת צילום: תומר ורכזון