תמונות

שני ניצחונות מגמר המזרח. היברט (gettyimages)