תמונות

חן סיבוני, הכפילה של מירי בוהדנה צילום: לין ממרן