תמונות

קרובה להיכנס להיסטוריה. רק קרובה (עמית שיסל)