תמונות

שיטה מעניינת. אוגסבורג מציגה את המדים החדשים