תמונות

שלישיית השופטים במשחק של הפועל, חיים יעקב, שטייף ומוזס (רועי גלדסט