תמונות

אשם ועוד איך בכישלון באסטוניה. רוני לוי (עודד קרני)