תמונות

חיפושים אחר מקום התרסקות המזל״ט, מסוק, חיל אויר צילום: רוני מרדכי