תמונות

ישראלי בליגיון הזרים הצרפתי צילום: תומר ושחר צלמים