תמונות

וינס קרטר וריי אלן. אנחנו מהמרים שבסיום הסדרה אלן יהיה זה שיחייך (