תמונות

וויליאן מול וידאל, בדונייצק ייחרץ גורלה של צ'לסי (gettyimages)