תמונות

התמסחים צולחים לפני שהיה גשר, מלחמת יום כיפור צילום: גדעון מגל