תמונות

ברדה עם בניון. "שמח שאני כשיר לחזור" (עמית מצפה)