תמונות

ספריות. מגדל שלום, ספיבק פרידלר עיצוב פנים, 181 מעלות צילום: גדעון לוין