תמונות

בפעם שעברה בהדר יוסף זה לא נגמר טוב (אלן שיבר)