תמונות

טל בן חיים, תורגל בהרכב לקראת נתניה (דרור עינב)