תמונות

וילט קנינו – אל תעזוב צילום: מתוך "אייל גולן קורא לכם"