תמונות

מואנס דבור בועט, שאדי חטיב הודף (עמית מצפה)