תמונות

הפעם גם ההגעה לבתים מוטלת בספק. קסיאס (getty)