תמונות

זילברמן ואימו הגיעו בעבר ל-16 האחרונים באליפות