תמונות

הפגנת שוהים בלתי חוקיים בדרום צילום: סיגל אביבי