תמונות

אבו סאלח, אבנר טוויטו ומאיה דמאיו (דרור עינב)