תמונות

ג'ני לכט- מילדות מספרות צילום: תומר ושחר צלמים