תמונות

ד"ר רון אבני צילום: דני מיכליס, אונ' ב.ג. בנגב