תמונות

אונאי אמרי, חיפש ניצחון בקלדרון (gettyimages)