תמונות

יכולה לתת פייט לטובה בעולם? באשצ'ינסקי (gettyimages)