תמונות

גומז וקאהיל. הבלם העלים את החלוץ (gettyimages)