תמונות

"היו פעמים שהברך שלו הייתה נפוחה כמו בלון"