תמונות

לוין.ינסה לסיים את העונה בטעם טוב, עם סגל קצר