תמונות

החלום מתרחק ממימוש. אליהו בליגת הקיץ (Getty)