תמונות

שחורציאניטיס ופניני. מכבי יצאה לבארי (יניב גונן)