תמונות

כליבאת מול סכנין. הפסד בלתי מתוכנן (נמרוד גליקמן)