תמונות

העזיבה של ברוכיאן מוזרה לשחקנים (משה חרמון)