תמונות

לימור לריאה, חדר הורקים כריות גובה צילום: הגר דופלט