תמונות

כספי עם ראש עיריית הוד השרון, חי אדיב (יניב גונן)