תמונות

יגיעו לאירופה? שירזי והפועל ת"א (ברני ארדוב, וואלה)