תמונות

הבית של שרונה, מטבח מדפים צילום: הגר דופלט