תמונות

ברק ומפלגת עצמאות צילום: עזרי עמרם, חדשות 2