תמונות

אצטדיון רמת גן מלא באנשים שבאו לחלוק לאבי כהן כבוד אחרון (יניב גונ