תמונות

צריך לתפוס יום, בכל יום. קרי (gettyimages)