תמונות

אירוע ווקי טוקי - סמדי בומבה צילום: צ'ינו פפראצי