תמונות

עננה מעל המועדון. טרי ודי מתיאו (gettyimages)