תמונות

דב ישועה באותו דרבי לוהט מול הפועל. הקץ לאלימות? (מתן להב)