תמונות

לרגע אחד, הם יכולים להיות מאושרים (אלן שיבר)