תמונות

בתים לחג, רנה דוקטור סלון חלון, צילום שי אדם צילום: שי אדם