תמונות

פעם הם היו באותה קבוצה. בלאט ופארגו (gettyimages)