תמונות

קייליני מקווה שהספרדים לא 'יסדרו' את האיטלקים (gettyimages)