תמונות

ינסו לשחזר את הישגי העבר של הנבחרת. סגל העתודה (צילום: עודד קרני,