תמונות

המפקדים- זה ביטחון? צילום: מפקדים למען בטחון ישראל